Aplicabilitate: 01.12.2022


Angajamentul nostru față de confidențialitate


SC MER-DUM SRL., cu sediul în Suceava, Str. Zamcei nr. 28 A, inregistrata la RC sub nr. J33/133/1998, Cod Înregistrare Fiscală RO10298460, în calitate de operator de date cu caracter personal („Operator” sau „KABOOM” sau „KABOOM Kids World” sau „noi”)


Această Notă de Informare descrie informațiile personale pe care Operatorul le colectează despre dvs., de ce le colectăm, cum le folosim și când le împărtășim cu terțe părți. Această Notă de Informare descrie și modul în care prelucrăm informațiile pe care ni le furnizați sau cele pe care le colectăm în legătură cu dvs. atunci când cumpărați bilete pentru participarea in KABOOM Kids World. De asemenea, menționează și alegerile pe care le puteți face cu privire la modul în care folosim informațiile dvs. personale și completează orice alte informații pe care le-ați furnizat în altecircumstanțe.
Prezenta Notă de Informare a fost redactată luând in considerare aspectele stabilite de prevederile legislației europene si naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 („GDPR”), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea
Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.


1. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?
Prelucram datele personale ale urmatoarelor categorii de persoane:
• clienți care cumpăra bilete pentru intrarea in KABOOM Kids World deținută de KABOOM;
• clienți sau potențiali clienți care (1) utilizează serviciile/atracțiile puse la dispoziție de KABOOM Kids World (2) beneficiază card fidelitate; (3) organizează petreceri in KABOOM Kids World .

2. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
KABOOM vă prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:
• oferirea accesului la serviciile/atracțiile noastre prin intermediul website-ului www.bilet.kaboom.ro;
• încheierea contractelor de vânzare pentru serviciile noastre, prin (1) prin cumpărarea biletului de acces in KABOOM Kids World; (2) prin cumpărarea biletelor (pachete Tokens); (3) prin încărcarea token-urilor pe brățara sau card utilizat(ă) pentru accesul in KABOOM Kids World;
• securitatea și paza dvs. și implicit a bunurilor aflate in KABOOM Kids World (ex. monitorizare video prin sistem CCTV[fără sunet]);
• prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii;
• rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specificelegislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
• promovarea produselor și serviciilor oferite prin utilizarea înregistrărilor audiovizuale, fotografiilor clienților.În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care
acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs.


3. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?
Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt următoarele:
• consimțământul dvs. (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopurile privind utilizarea înregistrărilor audiovizuale si fotografiilor de grup ce pot fi efectuate in incinta KABOOM Kids World de catre Kaboom.
• executarea unui contract sau intenția de a încheia un contract de către persoana vizată (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopurile privind (1) prin cumpărarea biletului de acces in KABOOM Kids World (2) prin cumpărarea biletelor (pachete Tokens); (3) prin încărcarea token-urilor pe brățara sau card utilizat(ă) pentru accesul in KABOOM Kids World;
• interese legitime (art.6 alin.(1) lit.f) din GDPR) pentru scopurile constând în oferirea accesului și utilizării serviciilor website-ului www.bilet.kaboom.ro prin funcționarea corespunzătoare a acestuia; operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării www.bilet.kaboom.ro și experienței utilizatorilor și clienților; securitatea și paza dvs. și
a bunurilor aflate in KABOOM Kids World (ex. monitorizare video prin sistem CCTV [fără sunet]) prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcărilor de securitate și activităților care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii; actiunii de marketing direct.”
• respectarea unor obligații legale (art.6 alin.(1) lit.c) din GDPR) pentru scopurile privind emiterea documentelor fiscale (facturi); accesul in KABOOM Kids World prin prelucrarea datelor privind sănătatea in contextual pandemiei COVID-19; încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale; apărarea și exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini
cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor), precum si orice alte cerințe legale impuse sau ce vor fi impuse in contextul COVID-19 de autoritățile publice locale si centrale; securitatea și paza dvs. și implicit a bunurilor aflate in KABOOM Kids World (ex. monitorizare video prin sistem CCTV
[fără sunet]).


4. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM ȘI CARE ESTE SURSA ACESTORA?
Pentru fiecare scop privind prelucrarea datelor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dvs., după cum urmează:
• scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru serviciile noastre; datele dvs. sunt colectate în mod direct de la dvs. când efectuați achiziția biletelor de acces in KABOOM Kids World; (2) prin cumpărarea biletelor (pachete
Tokens); adică date personale și de contact, date privind achizițiile dvs. sau date fiscale – [nume, prenume adult/copil, adresă de email, număr de telefon, adresă de facturare, semnătura si/sau orice alte date pe care alegeți să ni le furnizați, date privind sănătatea in contextul COVID-19]; Refuzul dvs. de a furniza aceste informații va face imposibilă oferirea serviciilor noastre;
• scopul de securitate și paza dvs. și a bunurilor aflate in KABOOM Kids World – conform prevederilor legale aplicabile și semnalizate corespunzător în KABOOM Kids World; datele dvs. sunt colectate în mod direct când vizitați KABOOM Kids World – [înregistrări video, fără sunet].
• scopul privind informarea dvs. prin intermediul telefonului, e-mail.


5. CÂT VĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:
• încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre – pentru o perioadă de 10 ani de la data vânzării; cumențiunea ca datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor încontabilitatea financiară se păstrează în arhiva noastră timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în
care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor legii contabilității; in cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
• rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate – pe perioada rezolvării diverselor solicitări/reclamații; în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
• securitatea și paza dvs. (înregistrările video prin sistem CCTV [fără sunet] în KABOOM Kids World) – pe o perioadă de până la 20 de zile calendaristice de la data înregistrării, conform prevederilor legale in vigoare si a intereselor legitime ale Operatorului, cu excepția situației în care datele sunt necesare pentru investigarea unui incident, caz în care se
păstrează pana la soluționarea incidentului.
Datele dvs. sunt stocate in sistemele informatice ale Societății, sisteme ce sunt localizate pe servere proprii aflate pe teritoriul României si pe servere localizate numai pe teritoriul Uniunii Europene.


6. UNDE VĂ TRANSMITEM/TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate si de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:
• furnizorii de prestări servicii din domeniul IT
• autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;
• este posibil să împărtășim informații despre dvs. dacă este necesar sau potrivit, cu bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unui ordin sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului.
Datele dvs. nu vor face obiectul unui transfer de date către țări terțe sau organizații internaționale. În cazul în care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări în afara UE/EEA, veți fi informat în acest sens.


7. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR?
www.bilet.kaboom.ro este un site pentru publicul general. Atenționăm vizitatorii și utilizatorii online în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea website-ului nostru de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. Dacă sunteți sub această vârstă,
vă rugăm să rugați un adult (adică părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) să continue procedurile necesare. Răspunderea pentru utilizarea website-ului nostru de către copii aparține in exclusivitate părinților.


8. CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?
Prelucrarea datelor dvs. se realizează în condiții de legitimitate, având in vedere implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform GDPR. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dvs. este realizată de personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de
confidențialitate. Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem o preocupare permanentă in ceea ce privește protejarea securității și confidențialității informațiilor dumneavoastră personale.
Deși am implementat măsuri de securitate pentru acest website, trebuie să știți că securitatea în proporție de 100% nu este posibilă. Prin urmare, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este efectuată pe propria răspundere și, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, nu vom avea nicio responsabilitate ca urmare a divulgării informațiilor dvs. personale din cauza unor erori, omisiuni sau fapte neautorizate ale părților terțe în timpul sau după transmiterea acestora către noi. Vă recomandăm (i) să vă actualizați periodic software-ul pentru protejarea transmisiei de date prin rețele (de exemplu, un software antivirus) și să vă asigurați că furnizorul de servicii de comunicații electronice a adoptat mijloace adecvate pentru securitatea transmisiei de date prin intermediul rețelelor (de exemplu firewall-uri și filter anti-spam); și (ii) să vă schimbați parola din când în când.


9. CUM NE PUTETI CONTACTA?
Pentru detalii suplimentare privind drepturile de care beneficiați conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal sau pentru reclamații referitoare la protectia datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin e-mail, telefon sau poștă la: email: contact@kaboom.ro; telefon: 07425996699; poștă cu sediul în Suceava, Str. Zamcei nr. 28 A


10. CE DREPTURI AVETI?
Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date; dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri; dreptul de a vă retrage consimțământul acordat.
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Kaboom, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere în format electronic, prin e-mail la adresa: contact@kaboom.ro sau pe suport hârtie la sediul Societății: cu sediul în în Suceava, Str. Zamcei nr. 28 A
sub nr. J33/133/1998, Cod Înregistrare Fiscală RO10298460
Solicitarea dvs. va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.


11. CUM PUTEȚI DEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?
În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă
este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.