0725 99 66 99

Apelează-ne

0725996699

Apelează-ne

Proiect “Dezvoltarea activității SC MER-DUM SRL”

F. Denumirea beneficiarului: SC MER-DUM SRL
G. Nr. și data contractului de finanțare: 7286/13.12.2021
H. Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
I. Valoarea totală a proiectului: 7,888,376.73 LEI
J. Valoarea finanțării nerambursabile: 4,292,332.80 LEI
K.
L. Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei investiții inițiale, investiție legată de extinderea şi diversificarea serviciilor de agrement al SC MER-DUM SRL, prin activitatea aferentă codului CAEN 9329 – Alte activități recreative şi distractive n.c.a. Solicitantul urmăreşte prin investiția în active corporale şi necorporale creşterea productivității firmei, cu asigurarea principiilor de dezvoltare durabilă şi utilizarea tehnologiilor inovatoare.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Realizarea implementării investiției prin asigurarea unui management eficient.
  2. Creșterea volumului de servicii de agrement și diversificarea prin servicii de recreere și distractive, obținute prin activitatea aferentă codului CAEN 9329 – Alte activității recreative și distractive n.c.a. prin achiziția de echipamente de ultimă generație.
  3. Asigurarea vizibilității proiectului și a firmei pe piața de profil prin realizarea materialelor de publicitate specifice, respectiv comunicate de presa, afiș/panou publicitar și autocolante.

Rezultatele proiectului
⦁ Asigurarea unui management eficient de implementare a proiectului;
⦁ Achizitia de echipamente specifice codului CAEN 9329 – Alte activitatii recreative si distractive: Sistem sandbox 1buc, joc distractiv Bean bag Toss -1 buc, joc distractiv vr rabbids 1 buc, joc storm racer 2 buc, joc Sonic Air Hockey 1buc, Sonic sport Basketball pt copii 2 buc, Sonic sport Basketball 2 buc, joc distractiv JOC DISTRACTIV MINECRAFT DUNGEON 1 buc,JOC DISTRACTIV MISSION IMPOSSIBLE 1 buc, sistem pt pers dizabilitati 1 buc, joc distractiv whack a clown 1 buc, joc distractiv ultramotor vr 1buc, joc distrativ pixel chase 1 buc, joc distractiv JOC DISTRACTIV DROP IT 1 buc, joc distractiv hot racers 1 buc, jocdistractive Ticket Dome 1 buc, joc distractiv elaut cosmic 1 buc, joc distractiv capto crane 1 buc, joc distractiveeye play gold 1 buc, jocdistractiv JOC DISTRACTIV MAGIC ARROW 1 buc, joc distractiv Hoopla 1 buc, joc distractiv Milk Jug Toss 1 buc, sistem pentru ticheteTicker eater 1 buc, sistem complet de contorizare prin carduri 1 buc, joc distractiv cu mingi 1 buc, joc distractiv JOC DISTRACTIV LILMONSTER 1 buc, zona lego 1buc, ansamblu catarare 1 buc, soft sistem de contorizare prin carduri 1 buc, BALL MADNESS, 1 buc.
⦁ Vizibilitatea proiectului prin realizarea a 2 comunicate de presa si a 150 de autocolante, un panou temporar, o placa permanentă si participarea la un târg internațional de profil.
Impactul investitiei la nivelul municipiului Suceava : au fost create 4 locuri de munca pentru a deservi codului CAEN 9329 – Alte activitatii recreative si distractive n.c.a. din care 1 pentru o persoana ce face parte din categoriile defavorizate.

A. Perioada de implementare a Proiectului este de 46 luni, respectiv între data 01.11.2019 și data 31.08.2023.
B. Reprezentant legal: –Slic Filip-Cristian
C.
D. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați D. www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020 D. www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

*Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro